messager

เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร. 1)
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
1 - 20 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3