เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
การสร้างถนนทางเข้าเกาะกลางน้ำ พัทยา3 กำลังจะแล้วเสร็จ เพื่อใช้ชาวตำบลหนองหลวงใช้เป็นที่พักผ่อน และออกกำลังกาย
ผู้โพส : admin