ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ที่ใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง