เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ปลัดเทศบาลตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 341
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลตำบลหนองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของเทศบาลตำบลหนองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
insert_drive_file ขั้นตอนการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (เดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
insert_drive_file ขั้นตอนการดำเนินการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563) ของเทศบาลตำบลหนองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 362
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1