messager

เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
ประกาศเผยบแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
ประกาศเผยบแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
ประกาศเผยบแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
แผนการดำเนินการจัดซือจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 421
แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 387
แผนการดำเนินการจัดซือจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 437
ตัวอย่างเอกสาร online poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 456
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1