messager

เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder แผนอัตรากำลัง
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเทศบาลตำบลหนองห poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบปีงบประมาณ 2561-2563) ของเทศบาลตำบลห poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ของเทศบาลต poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 412
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ของเทศบาลตำบลหนองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 430
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 383
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1