เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder งบประจำเดือน,งบประจำปี
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนกันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนสิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนกรกฏาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนมิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนพฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนเมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนมีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนมกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกันยายน2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
1 - 20 (ทั้งหมด 105 รายการ) 1 2 3 4 5 6